Olivia Newton-John. Photo by Denise Truscello
Olivia Newton-John. Photo by Denise Truscello