1959 Eldorado Biarritz at the 2019 Chicago Auto Show. Photo by Andrew Davis
1959 Eldorado Biarritz at the 2019 Chicago Auto Show. Photo by Andrew Davis